TH EN
A A A

ห้างสหรัฐเริ่มส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ปีก

19 กุมภาพันธ์ 2551    4822 ครั้ง

             Safeway  ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกใหญ่อันดับ 3 ได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อประชุมสวัสดิภาพสัตว์ปีกในสินค้าที่ห้างจำหน่าย   

             The Humane Society ของสหรัฐฯซึ่ง ได้หารือกับห้างต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ปีกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ได้ชื่นชมการประกาศครั้งนี้ของห้าง  Safeway 

ห้าง Safeway  ประกาศว่าจะดำเนินการดังนี้
• จะซื้อโดยให้ความสำคัญกับไข่จากไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงโดยกรงแถว
• จะเพิ่ม % ของไข่จากไก่เลี้ยงอิสระเป็น 2 เท่า คือ ให้มากกว่า 6% ของยอดจำหน่ายภายใน 2 ปี
• จะซื้อไก่จากโรงเชือดซึ่งใช้วิธีการทำให้สลบแบบ Control Asmoshere Stunning ซึ่งทำให้เจ็บปวดน้อยกว่าวิธีการดั้งเดิมที่ใช้อยู่

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?