TH EN
A A A

ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป

21 มิถุนายน 2565   

                สื่อของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงาน กรณีปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในสินค้าอาหารของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเรียกร้องให้กรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (DG SANTE) เร่งพิจารณาทบทวนกฎหมายและกำหนดบทลงโทษกรณีปัญหาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในสินค้าอาหาร เพื่อความรัดกุมด้านความปลอดภัยของอาหารในสหภาพยุโรป โดยในช่วงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในสินค้าอาหารหลายชนิด เช่น Salmonella typhimurium ในขนมช็อกโกแลต, Escherichia coli ในพิซซ่า, Listeria ในเนย และสิ่งแปลกปลอม เช่น พลาสติก ในนักเก็ตไก่ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้ถอนสินค้าของผู้ผลิตรายนั้นๆ ออกจากชั้นวางจำหน่าย รวมถึงให้มีการตรวจสอบโรงงานในเครือของผู้ผลิตรายที่มีปัญหาด้วย
                นอกจากนี้ จากสถิติโดยส่วนใหญ่แล้วมักตรวจพบเชื้อ Salmonella ในสินค้าเนื้อไก่ เนื้อหมู และเชื้อ Norovirus ในสินค้าประมง ด้วยเหตุนี้ คาดว่า ด่านในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะเข้มงวดในการตรวจสุ่มหาเชื้อปนเปื้อนในสินค้าอาหารที่นำเข้าจากประเทศที่สามมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรระมัดระวัง และตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากขึ้น
                ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดของประกาศดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3N3Djqb

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?