TH EN
A A A

EU ประเมินความปลอดภัยใช้ l-lysine sulfate จาก E. coli CGMCC 7.398 ในอาหารสัตว์

30 พฤษภาคม 2565   

               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้เผยแพร่การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ l-lysine sulfate ที่ผลิตโดย Escherichia coli CGMCC 7.398 เป็นวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์ สำหรับสัตว์ทุกชนิด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
     - ใช้เป็นวัตถุเติมแต่งอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด  
     - ยังคงตรวจพบสายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงดีเอ็นเอสายผสม ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่ไม่พบข้อกังวลด้านความปลอดภัยใดๆ ของวัตถุเติมแต่งอาหารสัตว์ l-lysine sulfate อันเนื่องมาจากสายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิต
     - จากการประเมินพบว่า l-lysine sulfate ที่ผลิตโดย E. coli CGMCC 7.398 มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่บริโภค แต่ผู้ใช้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการสูดดม
     - เพื่อให้ l-lysine sulfate มีประสิทธิภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นเดียวกับสัตว์ที่ไม่เคี้ยวเอื้อง ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกัน l-lysine sulfate จากการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
                เอกสารประกอบ EFSA Journal 2022;20(4):7246 : https://bit.ly/3Ne3kUp

ที่มา : EFSA สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?