TH EN
A A A

ด่านสนามบินหนานหนิงเปิดรับนำเข้าผลไม้ล็อตแรกอย่างเป็นทางการ!!

18 พฤษภาคม 2565   

                ภายหลังจากที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้ประกาศอนุมัติให้ท่าอากาศยานหนานหนิง สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากเจรจาและผลักดันของทีมประเทศไทย ณ นครหนานหนิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 หลังจากการใช้เวลาบิน2ชั่วโมง เที่ยวบินHT3828 ของสายการบินเทียนจินแอร์คาร์โก้ (Tianjin Air Cargo) ได้ขนส่งทุเรียนไทยล็อตแรกที่นำเข้าผ่านด่านสนามบินหนานหนิงภายหลังจากได้รับกำหนดให้เป็นสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าด่านสนามบินหนานหนิงได้เปิดรับการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
                ปัจจุบัน สนามบินหนานหนิงมีสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้า สถานที่ควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็นนำเข้า และสถานที่ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าเพื่อบริโภค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการค้าสินค้าสดจากอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง ที่ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบก ทางทะเล ทางรถไฟ และทางอากาศ ซึ่งการที่ด่านสนามบินหนานหนิงสามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้ก็จะทำให้บทบาทของการพัฒนาการค้าผลไม้ระหว่างอาเซียนกับเขตฯ กว่างซีจ้วง แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และสนามบินหนานหนิงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน ช่วยแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าผลไม้ไทย โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทยได้อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว (https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-activity-preview-441291791466) สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?