TH EN
A A A

ภาคประชาชนยุโรปแนะลดระดับ Acrylamide สูงสุด

31 มีนาคม 2565   

              อะคริลาไมด์ (Acylamide) คือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่ออาหารจำพวกแป้งได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานานซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งได้ในผู้บริโภคทุกช่วงวัย และยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร ภาครัฐ เช่นคณะกรรมาธิการยุโรป จึงกำหนดค่าสูงสุดที่อนุญาตให้พบอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละกลุ่ม และล่าสุดได้มีการพิจารณาปรับระดับ ขอรับข้อมูลและความเห็นจากสาธารณชน โดยเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ได้เสนอข้อมูลที่ EFSA รายงานไว้ว่าในปี 2558 พบปริมาณการรับอะคริลาไมด์ในผู้บริโภคกลุ่มเด็กมีสูงถึง 0.5 - 1.9 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ในขณะที่ของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมาก อยู่ในช่วง 0.4 - 0.9 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเท่านั้น
              ทั้งนี้ เหตุผลของการเสนอค่าการตกค้างดังกล่าวเพราะผู้บริโภคกลุ่มเด็กรับประทานอาหารแปรรูปจำพวกแป้งที่ผ่านความร้อนสูงเป็นสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวที่น้อยกว่า จึงทำให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวอาจได้รับความเสี่ยงในระดับสูง จึงเสนอให้ลดระดับสูงสุดของอะคริลาไมด์ในสินค้ากลุ่มบิสกิตและเวเฟอร์ลงจาก 350 เป็น 300 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม กลุ่มแครกเกอร์และผักอบกรอบจาก 400 เป็น 300 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการกำหนดระดับในสินค้ากลุ่มผลไม้แห้งและถั่วอบด้วย          

ที่มา : foodnavigator สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?