TH EN
A A A

สหกรณ์ในเวลล์ห้ามจำหน่ายไข่จากไก่กรงแถวแล้ว

8 กุมภาพันธ์ 2551   
                นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป  ร้านค้าของสหกรณ์ในเวลล์เหนือห้ามจำหน่ายไข่จากไก่กรงแถวและเก็บสต๊อคเฉพาะไข่จากไก่ที่เลี้ยงอิสระ และไข่อินทรีย์ 
            การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจากการเพิ่มความกังวลของผู้บริโภคต่อการปฏิบัติต่อสัตว์ปีกในฟาร์ม
David Parker หัวหน้าสหกรณ์ในเวลล์ กล่าวว่า มีการสำรวจผู้บริโภค 100,000 คนในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมจริยธรรม  ซึ่งผู้บริโภคในเวลล์ให้ความสนใจในเรื่องจริยธรรมทางการค้า   ดังนั้นจึงได้ตัดสินใจนโยบายเกี่ยวกับการจำหน่ายไข่เพื่อให้แสดงว่า สหกรณ์ให้ความสนใจต่อผู้บริโภค
 
ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?