TH EN
A A A

ไต้หวันอนุญาตใช้โปรตีนเห็ดหลินจือที่ผลิตจากยีสต์ GMO

18 มีนาคม 2565    95 ครั้ง

             เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การอาหารและยาแห่งไต้หวันได้เผยแพร่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายกับโกลบูลิน (globulin-like protein) ที่สามารถพบได้ในเห็ดหลินจือ (Ganoderma microsporum) ซี่งผลิตได้จากยีสต์ดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ์ Pichia pastoris Ey72 เป็นส่วนผสมในอาหาร โดยโปรตีนบริสุทธิ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จากกระบวนการหมักของยีสต์ดัดแปรพันธุกรรม มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการกรองของเหลวจากการหมัก (Fermentation Broth) ตามลำดับหลายขั้นตอนเพื่อที่ให้ได้โปรตีนที่บริสุทธิ์ เช่น การกรองผ่านเยื่อ (membrane filtration) การแปรรูปหรือทำให้เข้มข้น (concentration) การกรองโดยแยกชั้น (membrane separation) การทำให้เข้มข้นโดยผสมน้ำและโซเดียมคลอไรด์ และการกรองเพื่อกำจัดเชื้อ (sterile filtration) เป็นต้น โดยโปรตีนบริสุทธิ์ที่ได้ต้องไม่ตรวจพบสารพันธุกรรมของยีสต์ดัดแปรพันธุกรรม และการติดฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงคำเตือนว่า เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรและผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค  

ที่มา : Taiwan FDA  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?