TH EN
A A A

กฎใหม่ USDA ป่วนไร่กัญชง THC เกินเกณฑ์อื้อ

16 มีนาคม 2565   

               สหรัฐอเมริกาได้จัดทำ U.S. Hemp Program เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง แต่กฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) กลับกำหนดให้พืชกัญชงที่ผลิตต้องมีปริมาณ THC รวม ต่ำกว่า 0.3% ซึ่งกลับเป็นปัญหาต่อผู้ผลิตบางส่วน เพราะเดิมผู้ผลิตที่ต้องการผลิตกัญชงเพื่อสกัดสาร CBD จะควบคุมเฉพาะปริมาณ Delta-9 THC ที่เป็นสารสำคัญทำให้มีฤทธิ์เสพติดเท่านั้นให้ไม่เกิน 0.3% แต่เมื่อรวมกับ THC โครงสร้างอื่น ๆ ที่พืชผลิตแล้วจะทำให้ปริมาณ THC รวมเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและกลายเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องทำลายผลผลิตดังกล่าว นำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การผลิตกัญชงให้มีปริมาณสารตามกำหนดต้องอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกให้เหมาะสมอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปได้ยากในสภาพแปลงเปิด จนมีการประเมินว่าพืชกัญชงที่ผลิตราว 42% มีปริมาณสาร THC รวมเกินกำหนด
               อนึ่ง โครงการ Early Warning ได้เคยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พืชกัญชง-กัญชา ทั่วโลกไว้ในวารสารรายไตรมาส ติดตามได้ใน https://warning.acfs.go.th/th/e-magazine/?page=67#book/page1   

ที่มา : NewsChannel5 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?