TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์ไข้หวัดนกระบาดระลอกใหม่

8 มีนาคม 2565   

                เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์เผยว่า จะทำการคัดแยกไก่ประมาณ 77,000 ตัว จากฟาร์มแห่งหนึ่งที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และในปี 2565 นี้ เนเธอร์แลนด์มีรายงานพบอุบัติการณ์ของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูงถึง 20 ครั้ง

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?