TH EN
A A A

งานวิจัยชี้แพ้ถั่วลิสงอาจแก้ได้แต่เด็กโดยการกินแบบควบคุม

4 มีนาคม 2565   

                 ผลการศึกษาของทีมวิจัยในสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าการได้รับประทานถั่วลิสงในปริมาณที่ปลอดภัยในวัยเด็กจะสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดระดับอาการแพ้ถั่วลิสง (Peanut Allergy) ที่รุนแรงในตอนโตได้ โดยทีมวิจัยของสหรัฐฯได้ทำการศึกษาการรักษาภาวะแพ้อาหารด้วยการรับประทาน (Oral immunotherapy; OIT) ในเด็กที่มีอาการแพ้ถั่วลิสงหลังจากทานโปรตีนจากถั่วลิสงในปริมาณ 0.5 กรัมหรือน้อยกว่า ในเด็กอายุ 1-3 ปี จำนวนเกือบ 150 คน โดยทำการสุ่มให้ผงโปรตีนจากถั่วลิสง (peanut protein) กับผงแป้งหลอก (placebo flour) ที่มีลักษณะคล้ายกันแก่เด็กที่เข้าร่วมการศึกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการรักษา พบว่า 71% ของเด็กที่ได้รับ peanut protein จะมีปฏิกิริยาต่ออาการแพ้ถั่วน้อยลงหรือมีระดับความรุนแรงต่ออาการแพ้ลดลงเมื่อเทียบกับอีก 2% ที่ได้รับ placebo flour นอกจากนี้เมื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุในช่วงเริ่มการทดลองและเปอร์เซ็นต์ของการไม่มีอาการแพ้หรือมีปฏิกิริยาต่ออาการแพ้ถั่วลิสงที่น้อยลงนั้นมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน (Inverse variation) โดยพบว่าในเด็กอายุ 1 ปี อยู่ที่ 71% อายุ 2 ปี อยู่ที่ 35% และอายุ 3 ปี อยู่ที่ 19% สรุปได้ว่าจากผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการได้รับการรักษาแบบ OIT จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนในช่วงที่มีอายุน้อยและการให้ภูมิคุ้มกันตั้งแต่วัยเด็กนั้นอาจช่วยในการเสริมสร้างหรือพัฒนาการทางระบบภูมิคุ้มกันให้ปฏิกิริยาต่ออาการแพ้ถั่วลิสงน้อยลงหรือมีระดับความรุนแรงที่ลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นจนอาจสามารถหายขาดจากอาการของโรคได้

ที่มา : Newfoodmagazine  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?