TH EN
A A A

ในปี 2564 เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น!

1 มีนาคม 2565   

                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ในปี 2564 ที่ผ่านมาปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลของเวียดนามที่ส่งออกสำหรับนำไปแปรรูปลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการนำเข้า - ส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของเวียดนาม (ผลิตภัณฑ์สด/แช่แข็ง/แห้ง) กลับเพิ่มสูงขึ้น โดยมูลค่ารวมของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (HS code 16) คิดเป็น 28% แตะที่เกือบ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เกือบเท่ากับปี 2563
                นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (HS code 03) สามารถส่งออกได้เกินกว่าเป้าหมายคาดการณ์ที่ 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.5% โดยผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งออกของเวียดนามที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2564 ได้แก่ กุ้งขาว (whiteleg shrimp) มีมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือปลาสวาย (pangasius) และปลาทูน่า (tuna) ซึ่งการส่งออกในปี 2564 การส่งออกกุ้ง (shrimp) คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 44% มีมูลค่าเกือบแตะ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการส่งออกปลาทูน่ามีมูลค่า 759 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่หมึก (squid) และหมึกยักษ์ (octopus) มีมูลค่าส่งออกรวมกัน 608 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา : VASEP  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?