TH EN
A A A

อเมริกาเตรียมเปิดสวนแนวตั้งใหญ่ที่สุดในโลก

1 มีนาคม 2565    49 ครั้ง

                 สวนแนวตั้งคือแนวคิดการผลิตพืชผักรูปแบบใหม่ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกและน้ำ นอกจากนั้นยังเป็นการลดความเสี่ยงการปนเปื้อนจากแปลงปลูกและสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้การปลูกพืชด้วยระบบไม่ใช้ดิน ใช้แสงสังเคราะห์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงปลูก และใช้วิธีการปลูกโดยซ้อนรางปลูกแนวตั้งหรือแนวดิ่งเป็นหลายชั้น ซึ่งแนวทางการผลิตนี้กำลังได้รับความนิยมในหลายพื้นที่
                 รายงานล่าสุดระบุว่าในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา กำลังมีการก่อสร้างโรงปลูกระบบสวนแนวตั้งนี้ที่จะคิดเป็นพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 250,000 ตารางฟุต เมื่อแล้วเสร็จในปี 2566 จะเป็นสวนแนวตั้งที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยโรงปลูกดังกล่าวจะใช้ระบบหมุนเวียนระหว่างน้ำที่ให้กับพืชและน้ำเลี้ยงปลาที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังคงมีสารอาหารสำหรับพืชที่ได้จากปลาอยู่ ทั้งนี้ระบบปลูกดังกล่าวยังคงมีความท้าทายด้านต้นทุนการผลิตที่ต้องลงกับสิ่งปลูกสร้างและไฟฟ้า แต่ก็เป็นหนึ่งในทางออกนอกเหนือจากการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.freethink.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?