TH EN
A A A

ผู้บริโภคญี่ปุ่นเกิดอาหารเป็นพิษจากเกี๊ยวซ่าจีน

5 กุมภาพันธ์ 2551   

              สถานีโทรทัศน์ NHK และสื่อต่างๆของญี่ปุ่นรายงานข่าวตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม กรณีผู้บริโภคญี่ปุ่นเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษจำนวน 10 รายในช่วงปลายเดือนมาราคมจากการทานเกี๊ยวซ่านำเข้าจากจีนที่พบว่าปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเมธามิโดฟอส  และขณะนี้ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์จากบริษัท Tianyang ในจีนนำเข้าโดยบริษัท J-food ในกรุงโตเกียวและจำหน่ายผ่านร้านสหกรณ์ CO-OP และร้านอื่นๆในห่อบรรจุ 20 ชิ้นหรือ 40 ชิ้น  โดย จะเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานดังกล่าวอีก 23 รายการด้วย 

            กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้สั่งการให้เรียกคืนและห้ามการนำเข้าสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตดังกล่าว  จำนวนผู้บริโภคที่รายงานว่าเกิดอาหารเป็นพิษเพิ่มเป็นกว่า 400 รายใน 30 จังหวัด  ญี่ปุ่นและจีนได้หารือกันในระดับการเมืองและหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อหาสาเหตุ

           เมธามิโดฟอสเป็นย่าฆ่าแมลงที่ห้ามใช้ในญี่ปุ่น  การพบการปนเปื้อนครั้งนี้ ผู้ผลิตในจีนปฏิเสธว่าการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบหากพบในปริมาณสูงตามที่ญี่ปุ่นระบุ  อาจมาจากกระบวนการแปรรูปและบรรจุ  และจากการตรวจรุ่นสินค้าที่เกิดปัญหาในญี่ปุ่นไม่พบยาฆ่าแมลงตกค้าง    บริษัท Tianyang ผลิตสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นเนื้อสัตว์หลายรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์สุกร ไก่ สัตว์น้ำแปรรูปต่างๆด้วย  ในปี 2550   J-food นำเข้าสินค้าจากบริษัท Tianyang กว่า 25,000 ล้านเยน

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?