TH EN
A A A

US พบไข้หวัดนกระบาดในนกป่าเพิ่มมากขึ้น

10 กุมภาพันธ์ 2565    79 ครั้ง

                เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานว่า พบการติดเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ในนกป่าเพิ่ม 2 กรณี และในเป็ดป่าอีก 1 กรณี ซึ่งตรวจพบในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา โดยได้รับการยืนยันว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ Eurasian H5 และ H5N1 ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกทั่วทั้งแถบยุโรปและเอเชีย เนื่องจากนกป่าสามารถติดเชื้อ HPAI ได้โดยไม่แสดงอาการและกลายเป็นพาหะนำโรคได้เมื่ออพยพ นอกจากนั้น นกป่ายังสามารถแพร่เชื้อไข้หวัดนกระหว่างกันหรือไปยังสัตว์ปีกอื่นๆ ได้ด้วยการสัมผัสโดยตรง ทางขน หรือทางอุจจาระ
                อย่างไรก็ตาม แม้จะพบไข้หวัดนกในนกป่า แต่การค้าสัตว์ปีกของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการหยุดชะงักแต่อย่างใด

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?