TH EN
A A A

จีนเข้มนำเข้าผลไม้หลังพบ COVID-19 บนบรรจุภัณฑ์

18 มกราคม 2565   

              เมื่อช่วงสิ้นปีปลายเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีอย่างน้อย 9 มณฑลของจีนตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาบนกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้นำเข้า แก้วมังกรจากเวียดนามและลำไยจากไทย จากเหตุการณ์ข้างต้นทำให้จีนได้ประกาศบังคับใช้กฎการนำเข้าสินค้ามายังจีนที่เข้มงวดขึ้นและได้ประกาศหยุดการนำเข้าแก้วมังกรบางส่วนจากเวียดนามจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565               
              อนึ่ง แม้ว่าจะมีข้อมูลรายงานว่าไวรัสหรือกรดไรโบนิวคลีอิกจากไวรัส (RNA) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่พบบนพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์นั้นอาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยแก่ผู้สัมผัสหรือหรือที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายไป แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อไวรัสไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะหรือแหล่งอาศัย จะค่อยๆ อ่อนกำลังลง

ที่มา : Foodsafetynews สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?