TH EN
A A A

ฝรั่งเศสยกระดับเตือนภัย HPAI

18 มกราคม 2565   

               ฝรั่งเศสประกาศยกระดับเตือนการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ที่มีรายงานการแพร่ระบาดในฟาร์มเป็ดของเมืองแจร์สที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส โดยการยกระดับดังกล่าวส่งผลให้ทางการฝรั่งเศสบังคับใช้กฎระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลุกลามไปยังพื้นที่อื่นและพื้นที่เขตชายแดน โดยมีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกดังนี้
     - การกำจัดสัตว์ปีกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต้องเป็นไปตามคำสั่งของทางจังหวัด
     - ต้องมีการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่หรือสถานที่ต่างๆ
     - ห้ามมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในเขตป้องกันและเขตเฝ้าระวัง
     - หากมีรายงานยืนยันการะระบาดในสัตว์ปีกป่าจะมีการจัดตั้งเขตควบคุมชั่วคราว (Temporary Control Zones; ZCT)

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-23-bird-flu-outbreaks-reported-in-France/5181 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?