TH EN
A A A

EFSA ทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Abamectin ในอาหาร!

28 ธันวาคม 2564   

               เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 หน่วยงาน EFSA ได้ทบทวนเกี่ยวกับค่า MRLs และข้อจำกัดบางประการของสารกำจัดศัตรูพืช Abamectin ตามมาตรา 43 ของกฎระเบียบระเบียบหมายเลข (EC) ที่ 396/2005 
มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้ :     
    1. ค่า MRLs ของสาร Abamectin ที่ตกค้างในอาหารอาจนำไปสู่ความกังวลในการบริโภคโดยพิจารณาจากค่าอ้างอิงทางผลทดสอบด้านพิษวิทยา ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดยิ่งขึ้นสำหรับสารตกค้างดังกล่าว โดยจากการประเมินทางพิษวิทยาด้วยค่าอ้างอิงใหม่และการประเมินความเสี่ยงจากความเป็นพิษเฉียบพลัน ส่งผลให้ไม่สามารถยกเว้นได้สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ 12 รายการ
    2. มีการเสนอค่า MRLs สำรองที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น สตรอเบอร์รี่ที่ 0.08 มก./กก. แตงกวา 0.02 มก./กก. และมะเขือเทศ 0.015 มก./กก. เป็นต้น ยกเว้น แอปเปิ้ล ลูกแพร์และผักกาดหอม 

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/eu-safety-assessment-on-certain-existing-maximum-residue-limits-for-abamectin สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?