TH EN
A A A

บังคลาเทศปิดชายแดนอินเดียต้านไข้หวัดนก

31 มกราคม 2551   
             บังคลาเทศปิดชายแดนด้านติดอินเดียหลังจากเกิดการระบาดไข้หวัดนกใน 29 อำเภอจาก 64 อำเภอของ
บังคลาเทศ  ถึงแม้ว่าทางการจะระบุว่าสถานการณ์ในบังคลาเทศดีกว่าในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย  ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกจากอินเดีย
             ฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 150,000 แห่งทั้งของภาครัฐและเอกชนถูกเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจสอบเชื้อในระดับฟาร์ม  โดยรัฐบาลได้รณรงค์แผนป้องกันไข้หวัดนกทั่วประเทศ  แต่มีการฆ่าสัตว์ปีกเพียง 41,620 ตัวเท่านั้น
             ประชาชนได้รับการบอกกล่าวให้ไม่ซื้อไก่จากร้านค้าข้างถนนรวมทั้งการรณรงค์สร้างความรับรู้เรื่องไข้หวัดนก
บังคลาเทศได้ฆ่าสัตว์ปีกไปทั้งสิ้น 326,844 ตัวนับตั้งแต่การระบาดครั้งที่แล้วในเดือนมีนาคม 2550 โดยมีสัตว์ปีกทั้งประเทศ 210 ล้านตัว
 
ที่มา  :  Lexisnexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?