TH EN
A A A

การส่งออกอะโวกาโดเม็กซิโกไปยังจีนในปี 64 เพิ่มขึ้น 207%

10 พฤศจิกายน 2564   

                    เม็กซิโกนับว่าเป็นประเทศผู้ผลิตอะโวกาโดรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยคิดเป็นประมาณ 30% ของการผลิตทั่วโลก ซึ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา การนำเข้าอะโวกาโดของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโวกาโดจากเม็กซิโก โดยเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วการส่งออกอะโวกาโดจากเม็กซิโกในปี 2564 นี้เพิ่มขึ้นถึง 207% โดยในช่วงเดือน มกราคม – สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าอะโวกาโดจำนวน 24,670 เมตริกตัน โดยที่ 5,539 เมตริกตันหรือคิดเป็น 22.5% นั้นมาจากเม็กซิโก ซึ่งเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จีนนำเข้าอะโวกาโดจำนวน 18,912 เมตริกตัน โดยที่ 1,804 เมตริกตันมาจากเม็กซิโกหรือคิดเป็น 9.5% 

ที่มา : https://www.producereport.com/article/mexicos-avocado-exports-china-207-2021 สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?