TH EN
A A A

อินเดียเผยแพร่ข้อบังคับฉบับแก้ไขปี 2564 ว่าด้วยน้ำมันพืชและสารให้ความหวาน

4 พฤศจิกายน 2564   

               วันที่ 16 กันยายน 2564 ทาง FSSAI ของอินเดียได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเรื่อง “ความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารเกี่ยวกับการติดฉลากแหล่งที่มาของน้ำมันพืช (Edible Oil) และแก้ไขข้อกำหนดการติดฉลากสารให้ความหวาน (Sweeteners) ฉบับแก้ไขครั้งแรกปี 2564”  มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้ : 
     1. ระเบียบนี้แก้ไขข้อบังคับด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารของปี 2563 เกี่ยวกับการแสดงและติดฉลาก
     2. สารให้ความหวาน เช่น ซอร์บิทอล (Sorbitol) และ Sorbitol syrup ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการติดฉลากตามข้อกำหนดไว้ในระเบียบ ยกเว้น แอสปาร์แตม หรือ Aspartame (Methyl ester) ที่ใช้สำหรับปรุงรสอาหารบนโต๊ะ (Tabletop Sweetener) 
     3. การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวให้แสดงในรายการส่วนผสมว่าเป็น “น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ หรือ Physically Refined Rice Bran Oil”
     4. บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชหลายชนิดจะต้องมีข้อความที่แสดงตัวหนาว่า “MULTI-SOURCE EDIBLE OIL” 

ที่มา : https://resources.selerant.com/food-regulatory-news/india-publishes-food-safety-and-standards-first-amendment-regulations-2021-on-edible-oils-and-sweeteners สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?