TH EN
A A A

จีน-กีวีลงนาม FTA เมษายนนี้

31 มกราคม 2551   

              โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนและนิวซีแลนด์เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีโดยจีนจะลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรให้นิวซีแลนด์ และนิวซีแลนด์จะลดภาษีนำเข้าให้รองเท้าและสิ่งทอจากจีน

             ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะลงนามความตกลงอย่างเป็นทางการได้ในเดือนเมษายน 2551 ซึ่งจะเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับประเทศพัฒนาแล้วฉบับแรก

ที่มา  :  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน กรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?