TH EN
A A A

ชิลีพร้อมสำหรับฤดูกาลส่งออกผลไม้ในปี 2564

22 กันยายน 2564    48 ครั้ง

               ทางการชิลีคาดว่า ในปี 2564 การส่งออกผลไม้รสเปรี้ยวไปยังตลาดโลกจะเติบโตอย่างน้อย 6.25% เนื่องจากการประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดการส่งออกไปยังจีนไม่ว่าจะเป็นมะนาว เกรปฟรุตและส้ม โดยสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ชิลี (ASOEX) คาดว่า ปริมาณการส่งออกผลไม้รสเปรี้ยวรวมในปีนี้จะอยู่ที่ 391,000 ตันหรือเพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 
               ปัจจุบันชิลีเป็นผู้ส่งออกส้มรายใหญ่ของจีน เนื่องจากชิลีเป็นประเทศที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพสูงและยังมีสถานะเป็นประเทศที่ปลอดแมลงวันผลไม้ อย่างไรก็ตามการเติบโตของการส่งออกไปยังตลาดจีนถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตผลสดของชิลีด้วย

ที่มา : https://www.producereport.com/article/chilean-citrus-track-strong-export-season-globally-china  สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?