TH EN
A A A

สถานการณ์ตลาดสินค้าออร์แกนิกเวียดนาม

20 กันยายน 2564   

                การบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจากสถิติปี 2563 พบว่า เวียดนามมีการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าหรือเป็นมูลค่าเกือบ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 
                นอกจากนั้นทางการเวียดนามคาดว่า การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและโครงสร้างพื้นฐานด้านประชากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิก เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวคิดและพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนไปจากความจำเป็นขั้นพื้นฐานไปสู่สินค้าคุณภาพและมูลค่าที่สูงขึ้น

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-vietnam-organic-market สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?