TH EN
A A A

โปแลนด์ไต่อันดับผู้ส่งออกเนื้อและเครื่องในสัตว์ของโลก

2 กันยายน 2564   

                เมื่อสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา โปแลนด์ได้กลายเป็นเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป ปลา/หอย อันดับที่สี่ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกสุทธิอยู่ที่ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามหลังสามอันดับแรกคือ จีน  8,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไทย 6,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและเวียดนาม 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ อีกทั้งโปแลนด์ได้กลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิสินค้าเนื้อและเครื่องในสัตว์อันดับที่แปดของโลก แม้ว่าโปแลนด์จะไม่เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกหลักอันดับต้นๆ แต่สัดส่วนการส่งออกทั่วโลกของสินค้าเนื้อและเครื่องในสัตว์ของโปแลนด์เพิ่มขึ้นจาก 0.6% ในปี 2544 เป็น 4.1% ในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันสินค้าส่งออกหลักในหมวดปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของโปแลนด์ได้เเก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อสัตว์ปีกและเครื่องในสด/แช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น  

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Poland-becomes-the-worlds-eighth-largest-net-exporter-of-meat-and-edible-offal/4847 สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?