TH EN
A A A

USDA เผย หมูโดมินิกันไม่ได้เข้าสหรัฐฯ แต่ย้ำเฝ้าระวังเต็มที่

18 สิงหาคม 2564   

              จากรายงานยืนยันการติดเชื้อ ASF ในสุกรของสาธารณรัฐโดมินิกัน ทำให้เกิดการตื่นตัวทั่วทวีปอเมริกาเหนือนั้น USDA ระบุว่าสหรัฐอเมริกา ไม่ยอมรับนำเข้าสุกรจากสาธารณรัฐโดมินิกันมากว่า 40 ปีแล้ว เพราะโดมินิกันมีประวัติการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever; CSF) ในช่วงปี 2521-2523 ซึ่งในครั้งนั้นได้แพร่ระบาดไปในหลายประเทศของแถบแคริบเบียนจนถึงประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้ แต่จากรายงานยืนยันการแพร่ระบาดของ ASF นี้ทำให้สหรัฐฯ ต้องกวดขันมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดขึ้น โดยสุกรและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโดมินิกันจะถูกห้ามมิให้เข้าสู่สหรัฐฯ ซึ่งจะมีการตรวจรวมไปถึงสิ่งของสัมภาระที่มากับผู้โดยสารขาเข้า ตลอดจนขยะด้วย เพราะเชื้อดังกล่าวสามารถติดมากับผลิตภัณฑ์สุกรต่าง ๆ ได้ง่าย
              ทั้งนี้สาธารณรัฐโดมินิกันเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน โดยใช้พื้นที่เกาะฮิสปันโยลาร่วมกับประเทศเฮติ การแพร่ระบาดของ ASF ในโดมินิกันจึงนับเป็นความน่ากังวลของทวีปอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ของโลก ที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบโรคดังกล่าวมาก่อน           

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/ สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?