TH EN
A A A

ครึ่งปีแรก 64 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลรุ่ง

5 สิงหาคม 2564   

               ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเวียดนามมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกกุ้งที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 13% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดหลักในการส่งออกเนื่องจากมีปริมาณการส่งออกที่เติบโตถึง 46% ต่อเดือน สำหรับการส่งออกปลาสวาย พบว่า มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 18% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 788 ล้านเหรียญสหรัฐ และสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่น ๆ พบว่า มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 16% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
               จากปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเวียดนามดังกล่าว ถือเป็นสัญญาณที่ดีและทำให้ทางการเวียดนาม คาดว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางทะเลของเวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 9 พันล้านเหรียญสหรัฐได้ภายในสิ้นปี 2564 

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/total-seafood-trade/news/vietnams-seafood-exports-in-the-first-half-of-2021-exceeded-4-1-billion-usd-22069.html สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?