TH EN
A A A

แนวโน้มการนำเข้าเนื้อวัวในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

4 สิงหาคม 2564   

                 จากรายงานของทางการทั้งบราซิลและนิวซีแลนด์ รายงานว่า สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 สหรัฐอเมริกามีการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลเพิ่มขึ้นกว่า 165.6% หรือเป็นปริมาณกว่า 33,800 ตัน ในขณะเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกามีการนำเข้าเนื้อวัวแช่เย็นจากนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของเดือนพฤษภาคม ซึ่งปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังพบว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้บริโภคสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายในการซื้ออาหารพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์แซงหน้าระดับสูงสุดก่อนการเกิดโรคระบาด Covid - 19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-More-beef-imports-in-the-US-market/4826 สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?