TH EN
A A A

เชอร์รี่สหรัฐฯ บุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง

29 กรกฎาคม 2564    34 ครั้ง

               ทางการสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่า ผลผลิตเชอร์รี่ในปีนี้จะมีปริมาณกว่า 22.4 ล้านกล่อง (ซึ่งปริมาณต่อกล่องอยู่ที่ 20 ปอนด์) หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 203,000 เมตริกตัน และคาดว่าผลผลิตดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ทางการสหรัฐอเมริกายังคาดว่าในปีนี้จะสามารถส่งออกเชอร์รี่ไปยังตลาดจีนได้กว่า 2 ล้านกล่อง เนื่องจากในปี 2563 ตลาดจีนและฮ่องกงเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเชอร์รี่ของสหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการส่งออกกว่า 1.1 ล้านกล่อง และรองลงมา คือ ตลาดในเกาหลีใต้ที่สามารถส่งออกได้กว่า 800,000 กล่อง
               อย่างไรก็ตามจากรายงานการส่งออกของสหรัฐอเมริการายงานว่า ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการส่งออกเชอร์รี่ไปยังตลาดจีนแล้วกว่า 20,000 กล่องและคาดว่าการส่งออกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ที่มา : https://www.producereport.com/article/us-northwest-cherry-exports-china-expected-double สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?