TH EN
A A A

เม็กซิโกระงับการนำเข้าสุกรจากสหรัฐอเมริกา

16 กรกฎาคม 2564    57 ครั้ง

               เม็กซิโกระงับการนำเข้าสินค้าทั้งหมดจากบริษัทรายใหญ่ด้านปศุสัตว์แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากทางการเม็กซิโกมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของหนังสุกรจากโรงงานผลิตแห่งหนึ่งของบริษัทดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2562 เม็กซิโกมีการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกากว่า 70,800 ตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในขณะนี้กระทรวงเกษตรของเม็กซิโกกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Mexico-blocks-imports-from-Smithfield-/4766 สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?