TH EN
A A A

NCBA เรียกร้องให้มีการปรับปรุงการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว

1 กรกฎาคม 2564    58 ครั้ง

                National Cattlemen's Beef Association (NCBA) ได้ยื่นคำร้องต่อ USDA เกี่ยวกับโครงการการติดฉลากใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัว เนื่องจากฉลากในปัจจุบันมีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ NCBA ร้องขอนั้นไม่ใช่การขอให้ USDA ใช้สถานะ MCOOL (Mandatory Country of Origin Labeling: การติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าบังคับ) แต่เป็นการขอให้ USDA ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติสำหรับการติดฉลากในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ NCBA ยังกล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วนบนฉลากเท่านั้น แต่การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วนมากขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ผลิตรายใหม่ในการเข้าสู่ตลาด

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2021/06/it-wont-be-cool-but-cattlemen-say-it-will-improve-beef-labeling/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?