TH EN
A A A

ปลาหมึกเวียดนามบุกตลาดจีนเพิ่มขึ้น

30 มิถุนายน 2564   

               การส่งออกผลิตภัณฑ์จากปลาหมึกและปลาหมึกยักษ์ของเวียดนามไปยังจีนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าประมงยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเวียดนามไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน ซึ่งเวียดนามมีการส่งออกสินค้าประมงมูลค่าเกือบ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐไปยังต่างประเทศในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งพบว่า เพิ่มขึ้นกว่า 14% เมื่อเทียบกับปี 2563
               ทั้งนี้ทางการเวียดนามคาดว่าในอนาคตจีนจะเป็นตลาดส่งออกสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

ที่มา : https://en.nhandan.vn/business/item/10019002-squid-octopus-exports-to-china-remain-on-the-rise.html  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?