TH EN
A A A

OIE ให้สถานะความเสี่ยงน้อยสำหรับ BSE ในแคนาดา

17 มิถุนายน 2564   

                 ปัจจุบันองค์การอนามัยสัตว์โลก (OIE) ออกประกาศว่า ขณะนี้แคนาดามีความเสี่ยงน้อย (Negligible Risk) ต่อโรควัวบ้า (BSE) ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุค BSE สำหรับแคนาดาครั้งประวัติศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะความเสี่ยงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อวัวของแคนาดา เนื่องจากข้อจำกัดจากโรค BSE ส่งผลให้แคนาดาไม่สามารถส่งออกเนื้อวัวได้ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวนำไปสู่การเสียเปรียบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญเพราะแคนาดามีการส่งออกเนื้อวัวกว่า 50%
                 หลังการประกาศลดสถานะความเสี่ยงจากโรค BSE ของ OIE นั้น ส่งผลให้แคนาดากำลังมุ่งขจัดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาดในต่างประเทศรวมถึงการปรับข้อกำหนดของโรงคัดบรรจุเนื้อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

ที่มา : https://euromeatnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?