TH EN
A A A

ศาลสูงแคนาดาหนุนรัฐเก็บภาษีคาร์บอน ภาคเกษตรหวั่นต้นทุน

7 มิถุนายน 2564   

                ภาวะเรือนกระจกเกิดจากการสะสมตัวของแก๊สเรือนกระจกซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศจึงให้ความสำคัญและความร่วมมือในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีการเก็บภาษีคาร์บอนจากธุรกิจที่ปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แคนาดาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งเป้าลดการปลดปล่อยคาร์บอนลง 30% ในปี 2573 จากระดับที่ปลดปล่อยในปี 2548 หรือคิดเป็น 511 เมกะตัน ซึ่งข้อมูลจากปี 2561 ระบุว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนอยู่ถึง 729 เมกะตัน มาตรการล่าสุดของรัฐบาลที่พึ่งผ่านความเห็นชอบจากศาลฎีกาสูงสุดแคนาดาก็คือการเพิ่มอัตราภาษีคาร์บอนจาก 30 ดอลลาร์ต่อตันในปัจจุบัน ขึ้นเป็น 170 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2573 และคาดหวังถึงการเป็นประเทศผู้ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
                มาตรการนี้สร้างความกังวลให้กับภาคเกษตรของแคนาดาเพราะแม้จะมีการงดเว้นภาษีจากบางกิจกรรมการเกษตร แต่การใช้แก๊สเพื่ออบแห้งธัญพืชและให้ความร้อนยุ้งฉางไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่กลุ่มเกษตรกรหลายส่วนก็ยังเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือแก้ปัญหาระดับโลกในวาระนี้     

ที่มา : https://www.agcanada.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?