TH EN
A A A

อียูแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้

22 มกราคม 2551    4909 ครั้ง
        
       คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่ออาหารก่อภูมิแพ้ที่ต้องติดฉลาก  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจน เช่น รายการย่อยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดฉลากตามข้อกำหนดการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้  รายชื่ออาหารก่อภูมิแพ้ดังนี้
• ธัญพืชที่มีส่วนผสมกลูเตน  แต่ยกเว้นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับรายการดังต่อไปนี้
- น้ำเชื่อมกลูโคสที่ทำจากข้าวสาลีรวมทั้ง  dextrose
- wheat-based maltodextrins ที่ทำจากข้าวสาลี
- น้ำเชื่อมกลูโคสที่ทำจากข้าวบาร์เลย์
- ธัญพืชที่ใช้ทำ distillates หรือ เอธิลแอลกฮอลจากสินค้าเกษตรสำหรับเครื่องดื่มมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่น
•  อาหารทะเล ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอาหารทะเล                                                                                       
•  ไข่  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่
•  ปลา ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลา แต่ยกเว้นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับรายการดังต่อไปนี้
- เจราตินปลาที่ใช้เป็น carier สำหรับวิตามินหรือการเตรียม carotenoil
- เจราตินปลาหรือ Isinglass ใช้เป็น fining agent ในเบียร์หรือไวน์
•  ถั่วลิสง  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วลิสง
•  ถั่วเหลือง  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง  แต่ยกเว้นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับรายการดังต่อไปนี้
-  น้ำมันและไขมันถั่วเหลืองกลั่นบริสุทธิ์อย่างเต็มที่
- natural mixed tocopherols (E306) , natural D-alpha tocopherol, natural D-alpha tocopherol acetate , natural D-alpha tocopherol succenate จากถั่วเหลือง
-  น้ำมันพืชทำมาจาก phytosterols และ phytosterolesters จากถั่วเหลือง
- Plant stanol ester ผลิตจาก sterols น้ำมันพืชจากถั่วเหลือง
 • นม  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม แต่ยกเว้นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับรายการดังต่อไปนี้
- whey ใช้ทำ distillates หรือ เอธิลแอลกฮอลจากสินค้าเกษตรสำหรับเครื่องดื่มมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ
-   lactitol
• ถั่วประเภท nuts ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากถั่ว  แต่ยกเว้นการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้สำหรับรายการดังต่อไปนี้ 
-  ถั่วที่ใช้ทำ  distillates หรือ เอธิลแอลกฮอลจากสินค้าเกษตรสำหรับเครื่องดื่มมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ
•  พืชตระกูลเดียวกับขึ้นช่าย (umbellferae family) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชตระกูลเดียวกับขึ้นช่าย
•  มัสตาด  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมัสตาด
•  งา  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงา 
•  ซัลไฟท์
•  ถั่วลูปิน  ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วลูปิน
•  สัตว์น้ำประเภท Moluscs เช่น หอย ปลาหมึก ครอบคลุมผลิตภัรฑ์ที่ทำจากสัตว์น้ำประเภทหอยและปลาหมึก
               ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านที่อนุโลมให้ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากหรือวางจำหน่ายแล้วกอ่นวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 สามารถวางจำหน่ายต่อไปได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจาก
สต๊อค
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?