TH EN
A A A

เกาหลีใต้เพิ่มการนำเข้าหมึกแช่แข็งจากเวียดนาม!

4 มิถุนายน 2564    36 ครั้ง

                ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 การนำเข้าอาหารทะเลกลุ่มเซฟาโลพอด (สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มมอลลัสก์ที่มีลำตัวอ่อนนุ่ม เช่น หมึกและหมึกยักษ์) ของเกาหลีใต้จากต่างประเทศมีมูลค่าลดลง 11% โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่าการนำเข้าหมึกแช่แข็งของเกาหลีใต้อยู่ที่ 280 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 82% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.76 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ 6.22 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม
                โดยเกาหลีใต้ได้นำเข้าอาหารทะเลกลุ่มเซฟาโลพอดจาก 8 ประเทศทั่วโลกซึ่ง จีน เปรู และเวียดนาม เป็นประเทศผู้จัดหารายใหญ่ที่สุดสามรายของเกาหลีใต้ โดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้การส่งออกอาหารทะเลกลุ่มเซฟาโลพอดของเวียดนามไปยังเกาหลีใต้นั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์หมึกแช่แข็งที่คิดเป็นกว่า 78% ของมูลค่าการส่งออกหารทะเลกลุ่มเซฟาโลพอดของเวียดนามที่ถูกส่งไปยังเกาหลีใต้ แต่ในทางกลับกันอาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ ของเวียดนามกลับลดลงในตลาดแห่งนี้  

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/key-seafood-sectors/marine-fish/news/south-korea-increased-imports-of-frozen-octopus-from-vietnam-21545.html สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?