TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรบุกตลาดเนื้อสุกรของฟิลิปปินส์

1 มิถุนายน 2564   

                อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหราชอาณาจักรคาดหวังว่าส่วนแบ่งที่มากขึ้นในตลาดเนื้อสุกรของฟิลิปปินส์เนื่องจากปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์กำลังลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนของเนื้อสุกรในประเทศ
                ทั้งนี้ในปี 2563 สหราชอาณาจักรสามารถส่งออกเนื้อสุกรมูลค่ากว่า 2.2 ล้านปอนด์ไปยังฟิลิปปินส์ โดยต้องแข่งขันกับสเปน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งผู้ประกอบการสหราชอาณาจักรต้องพยายามหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
                นอกจากนั้นแล้วในขณะนี้ผู้แปรรูปเนื้อสุกรในสหราชอาณาจักรก็ยังได้รับผลกระทบจากการประกาศห้ามนำเข้าในประเทศจีน ซึ่งเกิดจากการระบาดของโรค COVID – 19 อย่างไรก็ตามคำสั่งห้ามดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2563 ทำให้สหราชอาณาจักรสูญเสียตลาดการส่งออกขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะสามารถเข้าถึงตลาดเนื้อสุกรในฟิลิปปินส์ได้ แต่ด้วยขนาดของตลาดจึงไม่สามารถชดเชยการสูญเสียการส่งออกไปยังจีนได้อย่างเต็มที่

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-UK-enters-competition-for-the-Filipino-pork-market/4640 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?