TH EN
A A A

จีนนำเข้าเนื้อสุกรกว่า 460,000 ตัน

28 พฤษภาคม 2564    36 ครั้ง

                จีนนำเข้าเนื้อสุกรสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเป็นการนำเข้ากว่า 460,000 ตัน เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2563 การนำเข้าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการในไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้น 22% เป็น 1.16 ล้านตัน ตามรายงานจากทางการจีน พบว่า ปริมาณสุกรทั้งหมดในประเทศมี 415.95 ล้านตัวในสิ้นเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับ 411 ล้านตัว ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนการระบาดของโรคสุกรที่ร้ายแรงในปี 2561
                ในทางกลับกันผู้เชี่ยวชาญในจีน กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณสุกรในประเทศลดลงมากถึง 30% เนื่องจากโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาและการระบาดของโรค ASF อย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2564 ได้แพร่ระบาดไปอย่างน้อย 20% ในตอนเหนือของจีน

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-China-imported-460%2C000-tonnes-of-pork-in-March/4629  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?