TH EN
A A A

บัลแกเรียพบการระบาดของไข้หวัดนกอีกครั้ง

28 พฤษภาคม 2564   

                ทางการบัลแกเรียรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกอีกครั้ง โดยการระบาดในครั้งนี้ทำให้ไก่จำนวนกว่า 40,000 ตัวถูกกำจัดจากฟาร์มไก่ไข่ในหมู่บ้าน Krivo Pole ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งนับเป็นการระบาดของไข้หวัดนกระลอกที่ 5 นับตั้งแต่การระบาดครั้งแรกช่วงต้นปี 2564
                ฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกประเภท A โดยไม่ได้ระบุสายพันธุ์โดยละเอียด แต่ในยุโรปสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบัน คือ H5N8 โดยมีการกำจัดเป็ดกว่า 160,000 ตัวและไก่ 154,000 ตัวที่ฟาร์มอื่น ๆ อีก 4 แห่งในคาบสมุทรบอลข่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ ในปี 2564 มี 26 ประเทศในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก โดยเกือบครึ่งหนึ่งของรายงานพบว่าการระบาดของไข้หวัดนกเกิดขึ้นในฟาร์มเชิงพาณิชย์ และประเทศที่ได้รับผลกระทบมากสุดคือฝรั่งเศส

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Bulgaria-reports-another-bird-flu-outbreak/4648 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?