TH EN
A A A

การส่งออกปลาสวายเวียดนามกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังเกิดวิกฤติโควิด!

25 พฤษภาคม 2564   

                ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 การส่งออกปลาสวายเวียดนามไปยังตลาดหลักบางแห่ง เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน (โดยเฉพาะในไทยและสิงคโปร์) ลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา การส่งออกปลาสวายของเวียดนามมีสัญญาณฟื้นตัวจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจีน ทำให้สถานการณ์การส่งออกปลาสวายเวียดนามนั้นมีความหวังมากขึ้น โดยในเดือนมีนาคมมีมูลค่าการส่งออกปลาสวายเวียดนามอยู่ที่ 266.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และจีนมีมูลค่าสูงถึง 56.88 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.2% และ 43.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.4% ตามลำดับ นอกจากนั้นแล้วในตลาดรัสเซีย มูลค่าการส่งออกปลาสวายเวียดนามก็เพิ่มขึ้นสูงสุดกว่า 104.5% หากแนวโน้มการส่งออกปลาสวายเวียดนามนี้ยังคงเติบโตต่อไป คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกของปลาสวายเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเติบโตในทิศทางที่ดีมากขึ้น

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/key-seafood-sectors/pangasius/news/pangasius-exports-began-to-bounce-back-after-covid-19-pademic-lessened-21574.html สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?