TH EN
A A A

รายงานสภาวการณ์ตลาดญี่ปุ่นหลังการระบาดของโรค COVID – 19

14 พฤษภาคม 2564   

                ในปี 2563 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของญี่ปุ่นได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมูลค่ากว่า 2.18 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลง 1.1% จาก 2.20 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  ส่งผลให้การรับประทานอาหารนอกบ้านถูกจำกัดและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการทำอาหารรับประทานเองภายในบ้าน ด้วยเหตุนี้มูลค่าการผลิตน้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงอย่างมาก ถูกแทนที่ด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์จำพวกแป้งสาลี ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารพร้อมรับประทาน การระบาดของ COVID – 19 นี้ ส่งผลให้การบริโภคอาหารแช่แข็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงสุดในรอบทศวรรษ โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.56 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 เป็น 6.57 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 โดยปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าทางการเกษตรอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในด้านอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/japan-food-processing-ingredients-5  สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?