TH EN
A A A

เวียดนามกลับมาส่งออกเนื้อสุกรในเอเชีย

13 พฤษภาคม 2564    91 ครั้ง

               แม้ประเทศเวียดนามจะประสบกับวิกฤต ASF ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ปัจจุบันเวียดนามสามารถกลับมาส่งออกเนื้อสุกรไปยังตลาดต่าง ๆ ในภูมิภาคได้  เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามได้ลงทุนด้านทรัพยากรเป็นจำนวนเงินกว่าหลายพันล้านดอง (สกุลเงินเวียดนาม) เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตเนื้อสุกรแบบระบบปิดที่ทันสมัยและเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากเวียดนามได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคและตลาดเนื้อสุกรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เมียนมาร์ ซาอุดีอาระเบีย และออสเตรเลีย เป็นต้น
               นอกจากนั้นในปัจจุบันเวียดนามได้เพิ่มการนำเข้าเนื้อสุกร เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการในประเทศ โดยในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 พบว่ามีการนำเข้าเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น 88.7% ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 107.5% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-resumes-pork-exports-in-Asia/4615 สรุปโดย : มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?