TH EN
A A A

กีวีเตรียมออกกฎใหม่แก้ปัญหา campylobacter

21 มกราคม 2551   

             สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของนิวซีแลนด์อยู่ระหว่างเตรียมออกแนวทางใหม่สำหรับผู้แปรรูปสัตว์ปีกเพื่อลดปัญหาอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ campylobacter เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีอัตราสูงสุดของเชื้อนี้ในโลก

             กฎใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551  ทั้งนี้จะใช้สำหรับผู้แปรรูปสัตว์ปีกทั้งหมดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิด campylobacter ใน 5 ปีข้างหน้า  ทั้งนี้ จะมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากและมีบทโทษทั้งการระงับการผลิตชั่วคราว กระทั่งปิดโรงงานหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

ที่มา  :  Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?