TH EN
A A A

รัฐบาลเดนมาร์กสนับสนุนการผลิตอาหารจากพืช

11 พฤษภาคม 2564   

                เดนมาร์กเพิ่มเงินสนับสนุนสำหรับโครงการผลิตอาหารจากพืช มูลค่า 2.68 ล้านยูโร โดยเงินสนับสนุนที่จะจัดสรรในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารจากพืชมีเงินทุนเพื่อพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น มีเป้าหมายคือการเป็นผู้นำตลาดสินค้าอาหารจากพืชของโลก ทั้งนี้ตามข้อมูลพบว่า ควินัว ถั่วชิกพี และถั่วเลนทิล เป็นส่วนผสมในเมนูอาหารของชาวเดนมาร์กเพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมา นอกจากนั้นในปัจจุบันเดนมาร์กก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านเกษตรอินทรีย์และมีเป้าหมายในอนาคตที่จะนำผลผลิตดังกล่าวมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารจากพืช กิจกรรมหลัก ๆ ที่โครงการนี้มุ่งเน้นคือสนับสนุนการเพาะปลูกพืชอาหาร การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการส่งออกอาหารจากพืช

 

ที่มา : Plant-based food production encouraged by the Danish Gov - Euromeatnews.com สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?