TH EN
A A A

ผลสำรวจเผยผู้บริโภคปรับทัศนคติ หันใส่ใจอาหารสุขภาพมากขึ้น

5 พฤษภาคม 2564   

                 การแพร่ระบาดในวงกว้างและรุนแรงของโควิด-19 ทำให้ผู้คนตื่นตัวต่อสุขภาพและหาหนทางดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น และผลสำรวจชี้ให้เห็นว่ากระแสการดูแลสุขภาพดังกล่าวไม่เพียงเกิดขึ้นตามการแพร่ระบาดของโรค แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลได้ยาวนานและมั่นคงกว่าโดยพบว่าผู้บริโภคประมาณ 42% จากการสำรวจได้เปลี่ยนทัศนคติในระยะยาวมาสู่การสนใจอาหารที่มีคุณสมบัติดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยสุขภาพด้านที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้านภูมิคุ้มกัน และด้านความเครียดและการนอนหลับ ทำให้อาหารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมีโอกาสเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากขึ้น โดยมีรายงานอีกว่าผู้บริโภคราว 60% ต้องการอาหารที่แก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะให้กับตนเองได้

                 ตัวอย่างวัตถุดิบที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน เช่น วิตามินดี เบตากลูแคน เห็ดที่ใช้ทางการแพทย์แผนโบราณ และสารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี เป็นต้น ส่วนวัตถุดิบที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เช่น สารสกัดช่วยให้ร่างกายปรับตัว (Adaptogen) จากพืชอย่าง กะเพราและโสม และสาร CBD เป็นต้น  

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?