TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเตรียมเอาไข่จากไก่กรงแถวออกจากชั้นจำหน่าย

21 มกราคม 2551   

            
ปัจจุบันซึ่งนับเป็น 4 ปีก่อนที่สหภาพยุโรปจะห้ามการใช้กรงแถวเลี้ยงไก่ไข่ในปี 2555  ห้างสรรพสินค้าสำหคัญในอังกฤษเริ่มนำไข่จากการเลี้ยงไก่ในกรงแถวออกจากชั้นจำหน่ายแล้ว

             ห้าง Sainbury’s สหกรณ์ และห้าง Morisons ตกลงจะเริ่มห้ามจำหน่ายไข่จากไก่กรงแถวแล้ว  ในขณะที่ห้าง Mark& Spencer ได้จำหน่ายเฉพาะไข่จากการเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระ รวมทั้งสินค้าที่จำหน่ายในห้างโดยมีส่วนประกอบของไข่ต้องมาจากไข่จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ และ Waitrose จำหน่ายไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเป็นส่วนใหญ่  ห้างใหญ่เหล่านี้คาดว่าจะทำให้ชั้นวางจำหน่ายปลอดจากไข่จากไก่กรงแถวภายใน 2 ปีข้างหน้า

           Asda และ Tesco ลดที่วางจำหน่ายในห้างสำหรับไข่จากไก่กรงแถว  และเพิ่มสต๊อคไข่จากไก่เลี้ยงอิสระหรือไก่เลี้ยงแบบโรงเรือนเป็น 2 เท่า  แต่ยังห่างไกลจากการห้ามจำหน่ายแต่อย่างใด รวมทั้งไม่กำหนดเส้นตายของการเลิกจำหน่ายไข่จากไก่กรงแถว โดยเห็นว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่สามารถซื้อหาไข่จากไก่เลี้ยงอิสระได้เนื่องจากราคาแพง

ที่มา :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?