TH EN
A A A

การส่งออกปลาสวายเวียดนามไปจีนได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

27 เมษายน 2564   

                ปริมาณการส่งออกปลาสวายเวียดนามลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่ตลาดเวียดนามต้องเผชิญกับอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เช่น การหยุดชะงักทางการค้าและการดำเนินการของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในจีน ที่พึ่งกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งในช่วงปลายปี 2563 นอกจากนั้นการแพร่ระบาดนี้ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกปลาสวายไปยังตลาดจีนและฮ่องกงลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นต้นมา

                ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการส่งออกปลายสวายเวียดนามไปยังจีนและฮ่องกงมีมูลค่ารวมกว่า 13.55 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 8.5% ของมูลค่าการส่งออกปลาสวายทั้งหมด) ซึ่งลดลง 38.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกปลาสวายไปยังฮ่องกงพบว่ายังคงลดลงถึง 40.5% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทำให้ทางการมีมาตรการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดขึ้น

ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/key-seafood-sectors/pangasius/news/pangasius-exports-to-china-affected-by-covid-pandemic-21403.html สรุปโดย :  มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?