TH EN
A A A

เตือนติดฉลากอาหารไปออสเตรเลีย

22 สิงหาคม 2549   

               ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา AQIS ได้แจ้งว่ามีอาหารไทยหลายรายการที่ยังมีการติดฉลากสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย ทำให้มีการกักกันที่ด่าน (เฉพาะสินค้า lot นั้นๆ ) และแจ้งผู้นำเข้าเพื่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฉลาก (ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขฉลากเรียบร้อยแล้วก็จะยกเลิกการกักกันและสามารถจำหน่ายในออสเตรเลียได้ ) เช่น

  • น้ำส้ม (vinegar) ยี่ห้อ….ฉลากไม่สมบูรณ์ขาดคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า และไม่มีรายการเครื่องปรุง
  • บะหมี่สำเร็จรูป ยี่ห้อ… ฉลากเกี่ยวกับเครื่องปรุงไม่สมบูรณ์ และฉลากโภชนาการปิดทับฉลากเครื่องปรุง
  • เนยถั่วเหลือง ยี่ห้อ….. ฉลากเกี่ยวกับเครื่องปรุงไม่สมบูรณ์
  • น้ำหวาน ยี่ห้อ….. ฉลากไม่มีข้อมูลสีผสมอาหาร
  • อาหารเสริม ยี่ห้อ… ฉลากไม่มีข้อมูลไวตามินและสีผสมอาหาร
  • ลูกชิ้นปลา ฉลากไม่มีชื่อผู้นำเข้า และรายละเอียดของปลา
               จึงขอให้ผู้ประกอบการระมัดระวังเกี่ยวกับกฎข้อบังคับมาตรฐานการติดฉลากอาหารของออสเตรเลียด้วย

สำนักงานที่ปรึกษาต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?