TH EN
A A A

สึนามิผ่านไปสิบปี ผู้นำเข้าบางเจ้ายังแบนสินค้าญี่ปุ่น

5 เมษายน 2564   

                 เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 หรือเมื่อ 10 ปีก่อน ส่งผลกระทบร้ายแรงหลายประการต่อพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญคือการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ก่อให้เกิดความกังวลต่อการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสินค้าเกษตรและอาหารจากพื้นที่ฟุกุชิมะและจังหวัดข้างเคียง และส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้ากว่า 50 แห่ง ระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากพื้นที่ดังกล่าวของญี่ปุ่น
                 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา แม้ญี่ปุ่นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจนหลายประเทศกลับมานำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารได้อีกครั้ง แต่ก็ยังมีประเทศและเขตเศรษฐกิจบางแห่งที่ยังไม่ให้ความเชื่อมั่นต่อมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านรังสี ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยจีนยังคงการระงับนำเข้าจากพื้นที่ถึง 10 จังหวัดของญี่ปุ่น ครอบคลุมจังหวัดมิยางิและนีงาตะ ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตข้าวที่สำคัญ ในขณะที่ฮ่องกงไม่ยอมรับนำเข้าสินค้ากลุ่มผักและผลไม้สดจากฟุกุชิมะ แต่ยอมรับสินค้าอื่น ๆ เช่น ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำลูกท้อ

ที่มา : https://www.japantimes.co.jp/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?