TH EN
A A A

ญี่ปุ่นอ้าแขนรับสับปะรดไต้หวันหลังจีนสั่งแบน

2 เมษายน 2564   

               หลังทางการจีนอ้างเหตุผลด้านสุขอนามัยพืชในการระงับนำเข้าสับปะรดไต้หวัน ดังข่าว https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=7474 ทำให้ไต้หวันต้องหาวิธีระบายสับปะรดในท้องตลาด ทั้งกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และการเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ทดแทนส่วนที่เคยส่งออกไปยังประเทศจีน ล่าสุดพบว่าญี่ปุ่นได้ยื่นคำสั่งซื้อล่วงหน้าสับปะรดไต้หวันปริมาณกว่า 10,000 ตัน ซึ่งนับเป็นปริมาณสูงสุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยนำเข้าสับปะรดจากไต้หวัน โดยข้อมูลระบุว่าญี่ปุ่นมีการนำเข้าสับปะรดจากไต้หวันเพียง 682 ตัน ในปี 2561 นับเป็นผู้นำเข้าอันดับ 5 ของสับปะรดไต้หวัน ก่อนจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าขึ้นสู่ระดับ 2,144 ตัน ในปี 2563 ทำให้ญี่ปุ่นขึ้นสู่อันดับ 2 ของการเป็นประเทศผู้นำเข้าสับปะรดไต้หวัน ทั้งนี้ญี่ป่นมีอัตราการนำเข้าสับปะรดประมาณปีละ 157,000 ตัน โดยมีฟิลิปปินส์เป็นผู้ส่งออกสำคัญ
               นอกจากตลาดญี่ปุ่นแล้ว ออสเตรเลียก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการส่งออกสับปะรดของไต้หวัน แลกเปลี่ยนกับการที่ไต้หวันเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไวน์ออสเตรเลีย หลังออสเตรเลียประสบปัญหาการส่งออกไปยังประเทศจีน     
 

ที่มา : https://www.japantimes.co.jp/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?