TH EN
A A A

ผู้ส่งออกกาแฟเวียดนามเพียง 10% รับมาตรฐานส่งออก

21 มกราคม 2551   

              รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามระบุว่า มีเพียง 10% ของผู้ส่งออกกาแฟ และมีผลิตภัณฑ์เพียง 1% เท่านั้นที่ยอมรับมาตรฐานส่งออกใหม่ของกาแฟ

             องค์การกาแฟระหว่างประเทศ (ICO) ระบุว่า 88% ของกาแฟที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าในตลาดโลกระหว่างเดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 มาจากเวียดนาม   ซึ่งเป็นจำนวนกาแฟเวียดนามที่ถูกตีกลับเพิ่มขึ้น 15% เปรียบเทียบกับช่วง 6 เดือนก่อนหน้า  และเรียกร้องให้ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกใช้มาตรฐานส่งออกใหม่เพื่อลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ถูกตีกลับ ปัญหาก็คือ มาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ และผู้แปรรูปจำนวนมากเซ็นสัญญาส่งออกโดยใช้มาตรฐานเก่าไปแล้ว 

ปัจจุบันมีผู้ส่งออก 152 ราย โดยมี 3 รายที่ส่งออกได้ในราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ย

ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?